Pozwolenie zintegrowane gliwice

Zezwolenie zintegrowane

Przyzwolenie zintegrowane jest potrzebne dla firm, które mogą truć środowisko. W Polsce to zezwolenie obowiązuje od 2001 roku, a w Unii Europejskiej od 1996 roku.
Przyzwolenie zintegrowane jest związane z każdym działaniem, które może mieć negatywny wpływ na otoczenie. Celem tego pozwolenia jest zastąpienie pozwoleń sektorowych. Do pozwoleń sektorowych kwalifikujemy przyzwolenia związane z emisją gazów bądź pyłów do powietrza, wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi, wytwarzaniem odpadów, zezwolenie wodnoprawne powiązane z poborem wód.
Posiadanie przyzwolenia zintegrowanego zwalnia z obowiązku posiadania zezwoleń sektorowych. Wniosek o jego wydanie powinien pokazywać stosowanie przez fabrykę najlepszych dostępnych technik.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap